Bp Mering w Zgierzu: Miłosierdzie Boże jest miłością pochyloną nad bólem człowieka


6 października 2020 r.

Bp Mering w Zgierzu: Miłosierdzie Boże jest miłością pochyloną nad bólem człowieka

4 października, w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, ks. bp Wiesław Mering przewodniczył Mszy Świętej zapowiadającej jubileusz 100-lecia utworzenia Archidiecezji Łódzkiej, który rozpocznie się 10 grudnia br.
 
W homilii Pasterz Diecezji Włocławskiej ukazał łączność obu diecezji w osobie - urodzonej w Diecezji Włocławskiej - św. Siostry Faustyny Kowalskiej, której Uroczystość Kościół Łódzki obchodzi 5 października. Nawiązując do przesłania Sekretarki Bożego Miłosierdzia Ksiądz Biskup przypomniał naukę Kościoła o Bożym Miłosierdziu, które - jak powiedział - „jest miłością pochyloną nad konkretnym bólem człowieka”. Wyjaśniając Izajaszową „Pieśń o winnicy” z pierwszego czytania, kaznodzieja ukazał konieczność nawrócenia, jako odpowiedzi człowieka na czułą Miłość Boga: „Orędzie o Miłosierdziu nigdy nie może być wymówką do omijania przykazań czy sakramentów (…) Trwanie przy grzechu i równoczesne uznawanie Miłosierdzia Bożego, jest czymś wewnętrznie sprzecznym - jest właściwie grzechem przeciwko Duchowi Świętemu (…) Miłosierdzie Pana oznacza, że możemy liczyć na Jego pomoc przy naszym nawróceniu” - powiedział bp Mering i zachęcił zgromadzonych do gorliwej odpowiedzi na Miłosierdzie Boże poprzez właściwe przeżycie Jubileuszu i przyjęcie łask, które są z nim związane.
 
Przed uroczystym błogosławieństwem ks. kan. Tomasz Bartczak, ekonom diecezji łódzkiej, odczytał „annuntio” - dokument Stolicy Apostolskiej zapowiadający odpusty, które będzie można uzyskać w kościołach stacyjnych Archidiecezji Łódzkiej podczas trwania Jubileuszu. Aby ułatwić wiernym udział w tych duchowych darach, wyznaczono na terenie Archidiecezji 15 takich kościołów, w których - w Wigilię Uroczystości św. Faustyny Kowalskiej - zaproszeni przez Abpa Grzegorza Rysia księża biskupi przewodniczyli Mszom Świętym z udziałem duchowieństwa i wiernych najbliższych dekanatów.