Bp Mering podczas spotkania TTN: dziś ludzie oczekują Boga i Ewangelii bardziej niż chleba


10 października 2019 r., tekst: dk. ŁP; foto: ks. JG

Bp Mering podczas spotkania TTN: dziś ludzie oczekują Boga i Ewangelii bardziej niż chleba

„Przeżycie tego, co będziemy świętowali w najbliższych dniach musi się dokonywać nie tylko w uroczystych celebracjach, ale w nas!” – mówił bp Mering na zakończenie wykładu otwartego zorganizowanego przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe WSD. Trzydniowe obchody jubileuszu 450. rocznicy założenia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku zainaugurował referat zatytułowany: „Jubileusz w perspektywie biblijnej”, który wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW). Wyrazem dużego zainteresowania podjętą problematyką była wysoka frekwencja uczestników oraz liczny udział w dyskusji podsumowującej wykład. Wśród obecnych na konferencji byli: bp B. Dembowski, członkowie TTN, katecheci, siostry zakonne i alumni włocławskiego seminarium.
 
Konferencję zainaugurował ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Prezes TTN mówiąc o spuściźnie duchowej diecezji włocławskiej, przywołał słowa Jana Pawła II: „chrześcijaństwo znalazło tu dobrą glebę do swego rozwoju i wzrostu. W tym środowisku bardzo szybko dojrzała idea Soboru Trydenckiego, czego dowodem jest seminarium duchowne – jedno z najstarszych w Polsce” (Włocławek, 07.06.1991). Odwołując się do fragmentu z homilii świętego papieża, ks. Król przypomniał o świadectwie błogosławionych męczenników – księży i alumnów, a także jednego z pionierów odnowy teologicznej – ks. Idziego Radziszewskiego.
           
Ksiądz Chrostowski rozpoczął wykład od ukazania podstawowego znaczenia czasu
w religii biblijnego Izraela. Wskazując na szczególne miejsce cotygodniowego szabatu, zauważył, że następujący po dniach pracy siódmy dzień tygodnia, to nie tylko czas powstrzymania się od pracy na rzecz odpoczynku, lecz prawdziwe świętowanie. Kontynuując refleksję nad zagadnieniem, Biblista postawił pytanie: „Co to znaczy świętowanie?”. Udzielając odpowiedzi, zauważył, że świętowanie ma związek z pojęciem świętości, który to termin w języku hebrajskim dosłownie znaczy: „inny”, „odmienny”. Przybliżając znaczenie uświęcania czasu, Profesor podkreślił: „skoro «dzień święty», to znaczy dzień inny niż wszystkie pozostałe, dzień przeznaczony dla Boga, dzień ofiarowany Bogu, dzień oddany Bogu. Na tym właśnie polega świętowanie – na udzieleniu, przyznaniu priorytetu Bogu”. Umiejętność świętowania, a nie wyłącznie ograniczanie się do odpoczynku (zwierzęta, maszyny) wyróżnia człowieka.
 
Nawiązując do dyskusji dotyczącej wolnych niedziel, ks. Chrostowski zauważył, że jako chrześcijanie nie możemy poprzestać na dniu wolnym. „Zagubiliśmy coś, z tego uwypuklania świętości niedzieli” – przestrzegał biblista, wskazując, że uczeń Chrystusa  musi odnowić umiejętność świętowania.
 
Przechodząc do ukazania znaczenia biblijnego jubileuszu (hebr. Jöbël), Prelegent przytoczył przepisy związane z Rokiem Jubileuszowym, które zostały zapisane w Księdze Kapłańskiej (wolność dla niewolników hebrajskich; nakaz zwrotu długów; udział w jôm kippur – czasie ofiary, pokuty i oczyszczenia przez Jahwe). Zarówno obchody Roku Szabatowego (obchodzony co 7 lat) oraz Roku Jubileuszowego (obchodzony co 50 lat) miały na celu „przywrócić zachwianą sprawiedliwość i w ten sposób naśladować dobroć i miłosierdzie Boga”.
 
Zastanawiając się nad wymiarami jubileuszu, ks. Chrostowski wskazał na aspekt społeczny oraz aspekt eschatologiczny.  Jubileusz „kierując wzrok ku Panu Bogu, niejako zmusza nas do tego, byśmy zaufali Bogu!”, podkreślił Prelegent, jednocześnie przestrzegając przed pokusą horyzontalizmu w wierze.
 
„Skoro więc seminarium włocławskie przeżywa 450 lat swego istnienia, założone przez Prymasa Karnkowskiego, to jest to dziewiąty jubileusz. Można powiedzieć – nowenna jubileuszy – czas szczególnej wdzięczności i szczególnej wspólnotowo przeżywanej radości” – zakończył wykład ks. Chrostowski.
 
Po wykładzie odbyła się dyskusja, którą poprowadził ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz. Wśród odnoszących się do poruszanych zagadnień byli m.in.: ks. kan. dr Henryk Witczak, ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński; ks. prał. dr Janusz Bartczak. 
 
Na zakończenie, słowa wdzięczności wobec Prelegenta oraz zebranych skierował Pasterz Kościoła włocławskiego. Ksiądz Biskup odnosząc się do treści wykładu przypomniał, że „w pracy charytatywnej Kościoła nie może zabraknąć wymiaru wertykalnego […] jeżeli zabraknie odniesienia w stronę Pana Boga - wszystko się nam rozwali”. Hierarcha odwołując się do słów kard. Roberta Saraha, stwierdził: „ludzie dzisiaj, w tym sam stopniu, a może nawet więcej oczekują Boga, oczekują Dobrej Nowiny, oczekują Ewangelii, niż oczekują chleba”. Wskazując na właściwy sens przeżywania jubileuszu bp Mering podkreślił: „Przeżycie tego, co będziemy świętowali w najbliższych dniach musi się dokonywać nie tylko w uroczystych celebracjach, ale w nas!”.
 
Kolejne spotkanie TTN odbędzie się w czwartek 7 listopada br., o godz. 15.30 w auli kard. Stefana Wyszyńskiego WSD. Wykład otwarty w 80. rocznicę święceń biskupich oraz aresztowania bł. bp. Michała Kozala wraz z księżmi i nauczycielami miasta Włocławka, wygłosi ks. prał. dr hab. Tomasz Kaczmarek.