Arcydziełem Händla w wykonaniu narodowych filharmoników zakończyły się obchody 450-lecia seminarium


15 października 2019 r., Fot. Sławomir Frydryszewski

Arcydziełem Händla w wykonaniu narodowych filharmoników zakończyły się obchody 450-lecia seminarium

Długimi i wielokrotnymi owacjami na stojąco włocławska publiczność nagrodziła zakończone późnym wieczorem 13 października wykonanie (po raz pierwszy w historii Włocławka w całości) arcydzieła G.F. Händla „Mesjasz”. Było to wydarzenie wieńczące obchody 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jednego z najsłynniejszych oratoriów melomani wysłuchali w wykonywaniu Solistów, Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Bartosza Michałowskiego.
 
W swoim słowie na zakończenie muzycznego wieczoru biskup włocławski Wiesław Mering, na ręce Maestro Bartosza Michałowskiego wyraził wdzięczność wobec narodowych filharmoników zwracając uwagę na mistrzowskie wykonanie i niezwykłość okoliczności towarzyszących koncertowi. Zaznaczył, że bez tego arcydzieła trudno zrozumieć kulturę europejską w ogóle, a słuchając go – Europę odcinającą się od swoich korzeni. Przytoczył słowa Benedykta XVI, że „święci i sztuka (kultura) są dziś apologetami wiary”. Zwrócił uwagę na wymowę gotyckiej katedry, w której wybrzmiało oratorium „Mesjasz”, i stojący w niej tumski Krzyż będący świadkiem święceń kapłańskich wielu pokoleń kapłanów diecezji włocławskiej, w tym męczenników II wojny światowej. Zachwycając się pięknem wykonanego arcydzieła bp Mering zakończył swoje słowo stwierdzeniem: „o ile bylibyśmy lepsi, gdybyśmy więcej uczęszczali do filharmonii”.
 
Wykonanie „Mesjasza” w pięknym gotyckim wnętrzu włocławskiej katedry wzbudziło emocje także w artystach Filharmonii Narodowej, co znalazło wyraz w interpretacji samego oratorium. Chętnie zapoznawali się z historią bazyliki, jak i seminarium duchownego oraz diecezji. Liczni nawiedzali kaplicę święceń kapłańskich kard. Stefana Wyszyńskiego, alumna i później rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
 
Bartosz Michałowski, dyrygent i dyrektor Chóru Filharmonii Narodowej przyznał, że „poprowadzenie haendlowskiego arcydzieła w historycznym wnętrzu przepięknej włocławskiej katedry, u stóp tumskiego Krzyża”, było dla niego wyjątkowym przeżyciem. „Emocje, które w artystach budzi odczytywanie mistrzowskiej partytury, spotęgowane zostały tym razem przez niezwykłe okoliczności – jubileusz 450-lecia włocławskiego Seminarium Duchownego, któremu kształt nadawał osobiście ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia. Wielkie znaczenie miała również cudowna gościnność, którą po raz kolejny obdarzyły nas władze Diecezji Włocławskiej, Seminarium Duchownego i Bazyliki Katedralnej. Jestem wdzięczny wspaniałej włocławskiej publiczności za tak liczny udział i tak entuzjastyczną reakcję na naszą interpretację "Mesjasza". W szczególny sposób dziękuję Jego Ekscelencji, Księdzu Biskupowi Wiesławowi Meringowi, za natchnione słowa, skierowane do wszystkich artystów bezpośrednio po zakończeniu koncertu. Słowa, podkreślające rolę sztuki w inspirowaniu człowieka do czynienia dobra i dbałości o duchowe piękno, będące fundamentem właściwych relacji społecznych, o które każdego dnia winniśmy z wielką troską zabiegać” – stwierdził dyrektor Chóru FN.
 
W niedzielny wieczór 13 października włocławska katedra wypełniła się więc niemal po brzegi duchownymi i świeckimi melomanami, przybyłymi nie tylko z Włocławka. Od pierwszych taktów otwierającej oratorium Sinfonii piękno wypełniło wnętrze bazyliki katedralnej. Z każdym kolejnym chórem, arią czy recytatywem artyści, pełną poetyki interpretacją „Mesjasza”, poprowadzili włocławską publiczność przez życie Jezusa Chrystusa – od zapowiedzi Jego przyjścia, przez narodziny, następnie mękę i śmierć, aż po zmartwychwstanie i zapowiedź przyszłej chwały. Libretto dzieła zestawione zostało z biblijnych cytatów układających się w historię zbawienia, opowiedzianą jednak nie w sposób bezpośredni, ale przede wszystkim poprzez prorocze wizje Starego Testamentu i komentarze listów apostolskich. Każdy z momentów historii zbawienia opowiedziany został zwłaszcza przepięknie wykonanymi lirycznymi ariami i monumentalnymi chórami, co w wykonaniu Solistów i Chóru Filharmonii Narodowej wprost porwało włocławską publiczność. Całość wykonania ogarnięta mistrzowskim prowadzeniem Maestro Michałowskiego. Wszystko to na tle górującego nad śpiewakami tumskiego Krzyża, który przez ponaddwugodzinny czas wykonania dzieła dyrygent miał przed oczami będąc zwrócony w jego kierunku.
 
Wśród publiczności nie milkną głosy zachwytu nad ponadczasowym w historii miasta, muzycznym wydarzeniem. „Niezwykłe wydarzenie muzyczne i zaskoczenie ilością melomanów. Większą część koncertu stałam, katedra wypełniona po brzegi, żadnego wolnego miejsca. Warto było, bardzo warto było!!! Niezwykłe, głębokie doznania estetyczne, wzruszenie, jakiego nieczęsto doznaje się pod wpływem muzyki w ogóle, a w naszym mieście szczególnie rzadko. Cieszę się, że byłam, słuchałam, wchłaniałam chciwie wszystkie dźwięki pięknego muzycznego zdarzenia” – napisała jedna z uczestniczek koncertu.
 
Świadomość ponad sześćsetletniej historii średniowiecznej katedry, w której wykonywane było arcydzieło powstałe w osiemnastym wieku, dla uczczenia 450 lat seminarium duchownego kształcącego tak zasłużonych dla Kościoła i Polski mężów, jak Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia czy ks. Idzi Radziszewski, założyciel KUL czy męczennicy z okresu II wojny światowej, współczesnym odbiorcom muzyki Händla uświadamiało ponadczasowość przesłania „Mesjasza”. Każdy mógł wynieść dla siebie część tego, co dotknęło jego osobistego doświadczenia i pozwoliło postawić pytania o sens i cel ludzkiej egzystencji.
 
Oratorium Georga Friedricha Händla „Mesjasz” w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pod batutą Bartosza Michałowskiego odbyło się pod patronatem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, a zostało zorganizowane przez Kurię Diecezjalną Włocławską. Dyrektorem koncertu był ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii. Był to już drugi występ artystów Filharmonii Narodowej we Włocławku, po ubiegłorocznym koncercie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sponsorem głównym była firma ANWIL S.A.