25 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia księża mogą odprawić cztery Msze święte


18 grudnia 2020 r.

25 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia księża mogą odprawić cztery Msze święte

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dekrecie z dnia 16.12.2020 udzieliła zgody Biskupom diecezjalnym (ordynariuszom miejsca) na zezwalanie swoim prezbiterom na celebrowanie czterech Mszy świętych w następujące dni: 25 grudnia (Narodzenie Pańskie), 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) i 6 stycznia (Objawienie Pańskie).
 
Biskup Włocławski Wiesław Mering wydał dekret udzielający pozwolenia w duchu decyzji oznajmionej przez Kongregację.
 
Przywilej udzielony biskupom jest ważny tylko na tegoroczny Okres Narodzenia Pańskiego i wynika z uwarunkowań wynikających z panującej na świecie pandemii. Zastosowanie tego przywileju wynika z racji duszpasterskich i nie jest obowiązkowe.


Według prawa kanonicznego kapłan może odprawić tylko jedną Mszę świętą dziennie, a drugą i trzecią jedynie za zgodą ordynariusza miejsca (Kan. 905). Wyjątkiem są uroczystość Narodzenia Pańskiego i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, kiedy kapłan może odprawić trzy Msze święte.